דף הבית > המדריך השלם לנהג

המדריך השלם לנהג

מה צריך לדעת לפני שאתם משאירים את המפתחות במוסך?

לפני שמתחילות הצרות
כצרכן נבון ואחראי, עליך לבדוק ולוודא, לפני הכנסת רכבך למוסך, כי הוא מורשה כחוק וחבר באיגוד המוסכים. משמעותם הנה כי המוסך עובד תחת הפקוח, החוקים והתקנות של משרד התחבורה ואיגוד המוסכים, וזאת על מנת להיות בטוח כי רכבך יטופל במקצועיות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר, ובעיקר על מנת שיהיה למי לפנות בהתעורר בעיות (חברי איגוד המוסכים מחויבים להגיע לבוררות, להגיב לתלונות ולקבל את פסיקת האיגוד). טיפול במוסך שאינו מורשה כחוק עלול לגרום לנזקים לרכב ולהוצאות כספיות כבדות (החל בשימוש בחלקי חילוף גנובים, מזויפים ופיראטיים וכלה בחוסר ידע מקצועי שיפגע ברכב ובנוסעיו).

מה ההבדל בין מוסך מורשה, מוסך יבואן ומוסך מדרכה?
מוסכים מורשים הם מוסכים בעלי רישיון להפעלת מוסך מטעם משרד התחבורה.

מוסך רשת יבואן, הינו מוסך מורשה, בעל זיכיון להפעלת מוסך מטעם יבואן רכב, הקובע את תנאי השירות, מראה המוסך, אופן הטיפול וצורת החיוב עליו. 'מוסך מדרכה' אינו מוסך על פי הגדרות החוק, המדובר בפעילות פלילית ומסוכנת, המתבצעת ללא פיקוח וללא אחריות.

נכנסת למוסך. מהי 'הזמנת תיקון' ממוסך?
כשאתה מכניס את הרכב לשרות במוסך, הינך בעצם יוצר הסכם שירות בינך לבין המוסך לגבי ביצוע טיפול, תיקון או שרות אחר לרכב. מומלץ לדרוש עריכת 'הזמנת תיקון' מפורטת. הזמנה זו מתארת את כל שלבי השירות, מהווה חוזה מחייב בין הלקוח למוסך ומבטיחה מראש, את תנאי הטיפול.


ממה מורכבת העלות שבה הינך מחויב?
העלות הכוללת בה הינך מחויב, בסופו של דבר, מורכבת מחישוב העבודה + עלות חלקים בתוספת מע"מ כחוק. חישוב העבודה מתבצע על פי תעריף שעת עבודה. על פי חוק, כל מוסך חייב לפרט בשלט ברור, הממוקם במקום בולט, את תעריף זה (שלט זה, המונפק ע"י איגוד המוסכים, מהווה אינדיקציה גם לכך כי זהו מוסך מורשה וכולל את מס' הרישיון של המוסך). חישוב העבודה מתבצע על פי תיזמן פעולות קבועות על פי יצרני הרכב, כך שאם החלפת חלק ברכב מסוים מתוזמנת בחצי שעה, לדוגמא – אתה אמור לשלם על חצי שעה גם אם הפעולה לקחה יותר זמן בפועל למוסך.

האם המוסך רשאי לחייב אותך בעלות גבוהה יותר ממה שסוכם?
בכל מקרה שיתברר כי מחיר התיקון (עבודה וחלפים) יעלה מעל 20% מהמפורט בהזמנת התיקון - על המוסך לקבל מראש את הסכמתך לביצוע העבודה הנוספת.

האם אתה חייב לטפל ברכב חדש במוסך המרכזי?
על פי חוק ההגבלים (סעיף 50 ב', 1988), כל בעל רכב יכול לבחור היכן ברצונו לקבל שירות לרכבו, גם כאשר הרכב עדיין נמצא במסגרת אחריות היבואן. הדבר נכון לכל סוגי הטיפולים והתיקונים, למעט כאלה בהם יש צורך לממש את אחריות היבואן. למען הסר ספק, היבואן אינו מורשה לשלול אחריות אם בעל הרכב בחר לבצע טיפולים במוסך שאינו מורשה מטעם היבואן.

מי אחראי לחפצים במכונית?
עליך להוציא מהמכונית את חפציך ואת המיטלטלין שאינם חלק מהמכונית. המוסך לא אחראי לאובדן או נזק כלשהו אלא אם כן הם נגרמו ע"י רשלנות מצידו של המוסך.

הוראות המוסד לבטיחות וגהות

אסור לך להימצא בתחומי המוסך בו מבוצעות עבודות תיקון הרכב ולהתערב בסדרי העבודה בו. תועדו מקרים בהם לקוחות נפגעו פיזית בזמן שהייתם באזור העבודה.

האם חייבים לשלם מקדמה?
המוסך רשאי לדרוש ממך מקדמה על חשבון החלקים והעבודות כתנאי לביצוע העבודה.
התשלום יעשה לפי תנאי התשלום הנהוגים במוסך. כמובן, שאינך חייב להסכים. במקרה כזה, תיאלץ לפנות אל מוסך אחר.

תוך כמה זמן תקבל את הרכב חזרה? כמה זמן אפשר לאכסן את המכונית במוסך?
עליך לקחת את הרכב תוך שלושה ימים מיום גמר ביצוע התיקונים ולאחר פירעון החשבון. לאחר שלושה ימים זכאי המוסך לחייב אותך בדמי אכסון הרכב במוסך או בכל מקום אחסנה שמור אחר, אשר המוסך ימצא לנכון לאחסן בו את הרכב, וזאת על חשבונך (החל מהיום הרביעי לגמר התיקונים). זה תופס גם במקרה שהמוסך ישתמש בזכותו לעכב את הרכב בעוקבות אי תשלום.

האם למוסך יש זכות לעכב את שחרור הרכב?
למוסך זכות לעכב תחת ידו את המכונית ו/או החלקים שהורכבו על ידו בצורת פיקדון לתשלום מלא של החשבון ולתשלום דמי אכסון, וזאת עד לתשלום החשבון כאמור (על פי חוק חוזה הקבלנות).

מי מחליט מתי ולמי למסור את הרכב לתיקון בבתי מלאכה אחרים?
המוסך רשאי למסור את רכבך או כל חלק ממנו לתיקון ו/או התאמה לבתי מלאכה
אחרים המורשים כחוק ולפי שקול דעתו, בהתאם למיטב המיומנות המקצועית ובשימוש בחלפים ובחומרים המתאימים לצורך תיקון הרכב.

מה קורה אם נתגלו ליקויים לאחר שהרכב נמסר לך?
מסירת הרכב וקבלתו על ידיך במוסך (אלא אם הוסכם אחרת), מהווה אישור על קבלת הרכב לאחר התיקון. באותם מקרים בהם יתגלו לקויים חובה עליך להודיע למוסך על הליקויים, לתת למוסך הזדמנות לתקן אותם ולפעול בהתאם להוראותיו (ע"פ חוק חוזה הקבלנות).

איך תדע באילו חלפים השתמש המוסך?
המוסך מחויב, על פי חוק, לבצע את כל התיקונים בהתאם למיטב המיומנות המקצועית ולהשתמש בחלפים ובחומרים המתאימים לצורך תיקון הרכב. מומלץ מאוד, לכל לקוח, לשאול ולהתעניין בטיב החלקים, מקורם ואיכותם.

מי רשאי לנהוג ברכב בעודו במוסך לצורך תיקונים?
בעת מסירת הרכב, אתה מייפה את כוחו של בעל המוסך ו/או עובדיו לנהוג ברכב הנ"ל לצורך בדיקתו ו/או העברתו לעבודות חוץ וזאת כאשר הנוהג ברכב יהיה בעל רישיון מתאים והנהיגה היא בהתאם לתנאי הביטוח. למען הסר ספק, המוסך אינו רשאי להשתמש ברכב לצרכיו הפרטיים.

מה קורה אם מתגלעים חילוקי דעות לגבי התיקון?
באם המוסך אינו חבר באיגוד המוסכים, על שני הצדדים להסכים מראש, כי חילוקי דעות שיתעוררו בגין הסכם הזמנת התיקון יובאו לבוררות בפני הועדה הטכנית של אגוד המוסכים בישראל (מידע בנושא בוררות).

מהן זכויותיו של בעל רכב במקרה של תאונת דרכים/נזק לרכב?

מי קובע לאיזה מוסך להכניס את הרכב לאחר תאונה או נזקים לרכב?
זכור כי זוהי זכותך להכניס את הרכב לכל מוסך בו תבחר, מרצונך החופשי, ולא לקבל המלצות/הנחיות מבעל אינטרס כלשהו. סוכן הביטוח, חב' הביטוח, מרכזי שמאות של חברות הביטוח או יבואן הרכב, אינם רשאים להפנות רכב למוסך מסוים ובודאי שאינם רשאים לכפות עליך להכניס את רכבך למוסך שאינך חפץ בו, אם בתקופת האחריות ובמיוחד במקרה של תאונה. בחר את מי שאתה מכיר ועל מי שאתה סומך. שילמת עבור זכות זו. כדאי להתייעץ עם מכרים ואנשי מקצוע.


מי בוחר את השמאי שמעריך את הנזק?
על בסיס הסדר השמאים 2002/7, זוהי זכותך לבחור בעצמך שמאי מרשימת שמאי החוץ
של חברות הביטוח. כמו כן, באפשרותך לבחור שמאי אחר, מטעמך ובאופן פרטי. שמאי חייב למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות, ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי, ולא משנה מי משלם את שכרו.

מה תפקידו של סוכן הביטוח?
כאשר אתה מזמין פוליסת ביטוח, ודא כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחר
ועליו אתה סומך ולא רק ב-"מוסכי ההסדר". סוכן הביטוח חייב לספק לך מידע זה. בדוק, האם חברת הביטוח תפצה אותך באופן מלא (עלות התיקון במוסך + שכר טרחת שמאי) ו/או משפה אותך על פי "מחירי השוק" (לא מאפשר לקבל כיסוי מלא במוסכים שאינם ב"הסדר"). עליך להבין כי הסוכן הינו המייצג החוקי ובא כוחך מול המבטח (חב' הביטוח). עמוד על כך שידרוש עבורך תיקון מקצועי ובטוח.

איך תדע אם התיקון מקצועי?
רכבך הנו רכושך בלבד וחובתך להגן עליו ועל בטיחות הנוסעים בו. רק מנהל המקצועי במוסך מוסמך לבחור את החלפים בהם יתוקן הרכב ואת אופן התיקון ע"פ סטנדרטים חמורים של מקצועיות, בטיחות ואמינות. על כן, זכותך לקבל מידע מלא ואף חוות דעת נוספת לגבי דו"ח השמאי ואופן תיקון הרכב – לפני הסכמתך לביצוע התיקון. עמוד על זכותך כי רכבך יתוקן באמצעות חלפים ראויים באופן שרמת הבטיחות ברכב תשמר.

ממי תקבל אחריות על התיקון?
רק המוסך אחראי לאיכות הגימור ובטיחות הרכב. על כן, חובתך להתייעץ עם המנהל
המקצועי, ולקבל ממנו מידע מלא על אופי תיקון הרכב, סוג החלפים בהם השתמשו
בתיקון ומקורם, ומשמעות דו"ח השמאי, וכן אחריות מלאה על התיקון והחלפים.

איך תקבל מידע על ירידת ערך?
חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. וודא כי קיבלת את
מלוא הפיצוי בגין ירידת ערך במידה ונגרמה לרכבך. זכור - זה הרכב שלך ושילמת עבור הפוליסה. במקרה של חילוקי דעות עם שמאי הרכב בגין עלות החלפים או העבודה, הנך זכאי להזמין שמאי פרטי, או/לחילופין לבקש מהמוסך שהוא חבר באיגוד המוסכים, להזמין ועדה טכנית ללא תשלום.

מה קורה עם חלפים לרכב שגילו אינו עולה על שנתיים?
ברכב שגילו אינו עולה על שנתיים, חל איסור להשתמש בחלפים משומשים. בעת עריכת
חוות דעת נזק לרכב שגילו עד שנתיים חייב שמאי הרכב לאשר לצורכי התיקון חלקים חדשים בלבד. בנוסף, רכב שנעשו בו באחרונה תיקונים והורכבו בו חלפים חדשים, חייב השמאי לאשר חלפים חדשים אם אלה נפגעו בתאונה.

מתי אנחנו זכאים להגנה משפטית?
אם רכבך מבוטח בביטוח מקיף, במקרה של תביעה של הפוליסה שלך, הנך זכאי להחזר
הוצאות משפט מחברת הביטוח ובהתאם לתנאי הפוליסה שלך.

איזו סמכות מקצועית יש לשמאי?
לשמאי אין סמכות מקצועית לקבוע/לאשר/לחייב וכדומה - השמאי חייב לרשום נזק על פי אמות מידה אתיות נוקשות - זה תפקידו. כמו כן, חל איסור על השמאי להשפיע בכל דרך שהיא על המוסך לרכוש חלפים ממקור ספציפי. הינך זכאי לקבל חלקים איכותיים ובטיחותיים.

כללי הזהב להבטחת זכויותיך ובטיחותך - תקציר

·         כאשר אתה מזמין פוליסת ביטוח וודא כי הכיסוי מכסה טיפול בכל מוסך מורשה שתבחר ועליו אתה סומך ולא רק ב- "מוסכי ההסדר". סוכן הביטוח חייב לספק לך מידע זה. סוג הכיסוי אינו חשוב פחות ממחירה של הפוליסה.

·         סוכן הביטוח הוא נציגך ולא נציג חברת הביטוח וכך עליו לנהוג.

·         זכותך לבחור את המוסך בו יטופל רכבך וחברות הביטוח, שמאי הרכב, יבואני הרכב וכד',אינן רשאיות לכפות עליך את רצונם – בחר במוסך עליו הנך סומך - שילמת עבור זכות זו.

·         עמוד על זכותך כי רכבך יתוקן באמצעות חלפים ראויים באופן שרמת הבטיחות ברכב תשמר.

·         חברת הביטוח חייבת להחזיר את המצב לקדמותו ערב קרות התאונה. וודא כי קיבלת את מלוא הפיצוי בגין ירידת ערך במידה ונגרמה לרכבך.

·         במקרה וקביעת שמאי הרכב של חב' הביטוח (שמאי חוץ) איננה מקובלת עליך, ביכולתך להזמין שמאי בלתי תלוי (שמאי אחר) ולבקש מבעל המוסך הנחיה לזימון שמאי מכריע ו/או להזמנת ועדת ערר (משרד התחבורה) ו/או סיוע בהכנת תביעות משפטיות – תלוי באופי המקרה.

·         על פי תקנות משרד התחבורה – אין להשתמש בחלפים משומשים לרכב שגילו מתחת לשנתיים.

·         על השמאי למלא את תפקידו בנאמנות, במסירות ובהגינות ללא משוא פנים ובאופן בלתי תלוי ולא משנה מי משלם את שכרו.

·         דע כי המנהל המקצועי של המוסך הוא היחידי שמוסמך לקבוע את הטיפול הנחוץ לרכבך ואסור לשמאי לכפות שימוש בחלפים ממקור מסוים ו/או תיקון במקום החלפה ולהפך וזאת בניגוד לדעתו.

·         דרוש לקבל טיפול אחריות מלאה של המוסך.

·         בביטוח מקיף בעל הפוליסה זכאי להחזר הוצאות משפט מחב' הביטוח לתביעות צד ג'.

·         זכור, על פי תקנות התעבורה, האחריות על שימוש ברכב לא תקין היא שלך, שמור על יכולתך לשלוט באופן מלא כי נותני השירותים שלך, יספקו תיקונים באיכות גבוהה שתשמר את בטיחות רכבך לאחר התיקון.

תיקון תאונה הוא עניין רציני ולכן לא כדאי לתת להפרשי השתתפות עצמית או לפיתויים והטבות שונות להשתתף בשיקול הדעת שלנו ובזכויותינו החוקיות. עלינו לשמור על ערך חיינו ועל ערך הרכוש ולדרוש תיקון בטוח


מידע כללי

עיקר הפעילות הציבורית – ההסברתית והמשפטית, בתחום תיקוני הרכבים מטעם מוסכים, מתבצעת בשנים האחרונות על ידי הגוף שהוקם על ידי רונן לוי, כיום, יו"ר איגוד המוסכים בישראל, "פורום התיקון הבטוח", הפורום להבטחת האיכות והבטיחות בתיקוני רכב.

הפורום הוקם בשנת 2003 ומאז, פועל במרץ וללא ליאות לקיום עניינם המשותף של ציבור בעלי הרכבים ובעלי המוסכים (מתוך הבנה ואמונה מלאה כי האינטרס הינו משותף ולא מנוגד) לצורך מימוש טובת הצרכן בעל הרכב ושמירה על רכושו וערך רכושו, תוך הבטחת האיכות והבטיחות בתחזוקה ובתיקונים. הפורום ריכז הביא ומביא לסדר היום הציבורי ולתודעת הקהל – לרבות מוסדות השלטון – נושאים רבים, ואף חולל שינויים מהותיים, הן באמצעות חינוך והסברה, הן באמצעות שיווק ופרסום, והן באמצעות הליכים משפטיים. כיום, לפורום מאגר מידע עצום (יתכן הגדול במדינה) בנושא תחזוקה ותיקון רכבים.

הפורום עומד לרשות בעלי המוסכים והציבור הרחב בכל נושא הקשור לתחזוקה ולתיקון רכבים. עד היום, סייע הפורום למאות בעלי רכב לתבוע מוסכים וחברות ביטוח – תוך 100% ניצחונות בבתי המשפט! הקלק למידע נוסף

 

* הטקסט מופיע בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו מופנה לשני המינים.